Casa do Fieiro

Saltar navegación

Requisitos

Para a visualización desta páxina ó seu máximo nivel é necesario cumprir os seguintes requisitos:

  • A utilización dun navegador que soporte estándares web para CSS, XHTML e DOM.
  • Soporte Javascript
  • Soporte Unicode (UTF-8)

Non obstante, o contido da páxina é accesible, cun diseño máis sinxelo, en navegadores antiguos como IE4 ou Netscape 4.

O soporte de Javascript habilitado é preferible, aínda que é posible acceder á maioría dos contidos aínda téndoo deshabilitado.

A resolución mínima para navegadores de escritorio é de 800x600 a unha profundidade de cor de a lo menos 16 bits.

Supported browsers

Navegadores soportados:


Copyright © 2024 Infonova. Tódolos dereitos reservados.